مدیرعامل انجمن موسیقی ایران گفت: با تمام هنرمندان شرکت‌کننده در سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر تسویه مالی شد و با برگزیدگان جایزه «باربد» نیز تا شنبه ۵ اسفند ماه تسویه حساب صورت خواهد گرفت.

به گزارش خانه موسیقی ایران امیرعباس ستایشگر مدیرعامل انجمن موسیقی ایران گفت: با تمام هنرمندان شرکت‌کننده در سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر تسویه حساب شد و با برگزیدگان جایزه «باربد» تا شنبه ۵ اسفند ماه تسویه حساب صورت خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سی‌ونهمین جشنواره موسیقی فجر برای برگزاری باشکوه‌تر نیازمند چه میزان بودجه بود، بیان داشت: بودجه این دوره ۱۵ میلیارد تومان بود که با توجه حجم و گستردگی در برگزاری و رسیدن به اهداف مدنظر در جشنواره نیاز به دو برابر بودجه فعلی داشتیم.

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران ثبات مدیریت هنری و بودجه را عامل سرزنده بودن جشنواره موسیقی دانست و گفت: اساسا تغییرات در مدیریت هنری هر جشنواره باعث می‌شود تا آن رویداد از ریل گذاری اصلی خود فاصله بگیرد. ایجاد ثبات فکری هنری یک جشنواره بستری را فراهم می‌کند تا دبیر جشنواره فرصت این را پیدا کند تا تفکرات خود را پیاده کرده و طی چند دوره، این رویداد را در ریل گذاری تبیین شده به مقصد مطلوب و مدنظر برساند.

ستایشگر خاطرنشان کرد: عامل دیگر در پویایی جشنواره موسیقی بحث بودجه خواهد بود. اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی موجود ایجاد تعادل بین تخصیص بخش اصلی بودجه به هنرمندان و هزینه جاری کار بسیار سختی است، اما با تلاشی که صورت گرفت این موضوع محقق شد. در واقع ما بخش اصلی بودجه جشنواره را به هنرمندان اختصاص دادیم و الباقی را هزینه هنرمندان کردیم.

source

توسط basahang