اعلام برنامه نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ایران

خوزستان اسپورت- ترتیب رویارویی تیم‌ها در نیم‌فصل اول لیگ برتر فوتبال کشور مشخص شد.

به گزارش خوزستان اسپورت، با انجام مراسم قرعه‌کشی بیست و سومین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، ترتیب رویارویی تیم‌ها در نیم‌فصل اول مسابقات مشخص شد و سه تیم خوزستانی هم حریفان خود را شناختند.

براساس قرعه انجام شده، برنامه کامل دور رفت فصل 1402-1403 لیگ برتر ایران به شرح زیر است:

هفته اول
استقلال خوزستان – شمس آذر قزوین
نساجی مازندران – پیکان
هوادار – مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان – استقلال
ملوان بندر انزلی – ذوب‌آهن اصفهان
سپاهان اصفهان – تراکتور تبریز
پرسپولیس – آلومینیوم اراک
گل‌گهر سیرجان – فولاد خوزستان

هفته دوم
شمس آذر قزوین – هوادار
پیکان – گل‌گهر سیرجان
مس رفسنجان – نساجی مازندران
استقلال – ملوان بندر انزلی
آلومینیوم اراک – استقلال خوزستان
فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان
ذوب‌آهن اصفهان – سپاهان اصفهان
تراکتور تبریز – پرسپولیس

هفته سوم
مس رفسنجان – شمس آذر قزوین
صنعت نفت آبادان – پیکان
هوادار – آلومینیوم اراک
نساجی مازندران – گل‌گهر سیرجان
سپاهان اصفهان – استقلال
ملوان بندر انزلی – فولاد خوزستان
استقلال خوزستان – تراکتور تبریز
پرسپولیس – ذوب‌آهن اصفهان

هفته چهارم
آلومینیوم اراک – شمس آذر قزوین
پیکان – سپاهان اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان – هوادار
نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان
استقلال – استقلال خوزستان
گل‌گهر سیرجان – ملوان بندر انزلی
تراکتور تبریز- مس رفسنجان
فولاد خوزستان – پرسپولیس

هفته پنجم
شمس آذر قزوین- نساجی مازندران
ملوان بندر انزلی – پیکان
هوادار – تراکتور تبریز
پرسپولیس – استقلال
استقلال خوزستان – ذوب‌آهن اصفهان
صنعت نفت آبادان – گل‌گهر سیرجان
مس رفسنجان – آلومینیوم اراک
سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان

هفته ششم
تراکتور تبریز – شمس آذر قزوین
پیکان – پرسپولیس
استقلال – هوادار
نساجی مازندران – آلومینیوم اراک
صنعت نفت آبادان – ملوان بندر انزلی
فولاد خوزستان – استقلال خوزستان
ذوب‌آهن اصفهان – مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان – سپاهان اصفهان

هفته هفتم
شمس آذر قزوین – ذوب‌آهن اصفهان
استقلال خوزستان – پیکان
هوادار – فولاد خوزستان
ملوان بندر انزلی – نساجی مازندران
مس رفسنجان – استقلال
سپاهان اصفهان- صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک – تراکتور تبریز
پرسپولیس – گل‌گهر سیرجان

هفته هشتم
فولاد خوزستان- شمس آذر قزوین
پیکان – مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان – هوادار
نساجی مازندران – سپاهان اصفهان
استقلال – آلومینیوم اراک
ملوان بندر انزلی – پرسپولیس
صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان
ذوب‌آهن اصفهان – تراکتور تبریز

هفته نهم
شمس آذر قزوین – استقلال
هوادار – پیکان
تراکتور تبریز – نساجی مازندران
سپاهان اصفهان – ملوان بندر انزلی
استقلال خوزستان – گل‌گهر سیرجان
پرسپولیس – صنعت نفت آبادان
مس رفسنجان – فولاد خوزستان
آلومینیوم اراک – ذوب‌آهن اصفهان

هفته دهم
پیکان – شمس آذر قزوین
صنعت نفت آبادان – هوادار
نساجی مازندران – ذوب‌آهن اصفهان
استقلال – تراکتور تبریز
ملوان بندر انزلی – استقلال خوزستان
گل‌گهر سیرجان – مس رفسنجان
فولاد خوزستان – آلومینیوم اراک
سپاهان اصفهان – پرسپولیس

هفته یازدهم
شمس آذر قزوین – گل‌گهر سیرجان
آلومینیوم اراک – پیکان
هوادار – ملوان بندر انزلی
پرسپولیس – نساجی مازندران
ذوب‌آهن اصفهان – استقلال
استقلال خوزستان – سپاهان اصفهان
مس رفسنجان – صنعت نفت آبادان
تراکتور تبریز – فولاد خوزستان

هفته دوازدهم
ملوان بندر انزلی – شمس آذر قزوین
پیکان – ذوب‌آهن اصفهان
پرسپولیس – هوادار
نساجی مازندران – استقلال خوزستان
فولاد خوزستان – استقلال
صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک
سپاهان اصفهان – مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان – تراکتور تبریز

هفته سیزدهم
شمس آذر قزوین – صنعت نفت آبادان
تراکتور تبریز – پیکان
هوادار – سپاهان اصفهان
استقلال – نساجی مازندران
مس رفسنجان – ملوان بندر انزلی
استقلال خوزستان – پرسپولیس
ذوب‌آهن اصفهان – فولاد خوزستان
آلومینیوم اراک – گل‌گهر سیرجان

هفته چهاردهم
پرسپولیس – شمس آذر قزوین
پیکان – فولاد خوزستان
نساجی مازندران – هوادار
گل‌گهر سیرجان – استقلال
ملوان بندر انزلی – تراکتور تبریز
استقلال خوزستان – مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان – ذوب‌آهن اصفهان
سپاهان اصفهان – آلومینیوم اراک

هفته پانزدهم
شمس آذر قزوین – سپاهان اصفهان
استقلال – پیکان
هوادار – استقلال خوزستان
تراکتور تبریز – صنعت نفت آبادان
مس رفسنجان – پرسپولیس
ذوب‌آهن اصفهان – گل‌گهر سیرجان
فولاد خوزستان – نساجی مازندران
آلومینیوم اراک – ملوان بندر انزلی

source

توسط