نامی خودرو پیشرو، نماینده رسمی Nissan در ایران، به زودی از خودرو های وارداتی نیسان برای بازار کشورمان، رونمایی و عرضه آنها را آغاز خواهد کرد.

source

توسط