نساجی ترمز سپاهان را کشید؛ رحمتی نوار بردهای مورایس را پاره کرد – اخبار اقتصادی ایران – اکو نیوز

source

توسط