تیم ما از درون دوست ندارد بازی‌هایش در ورزشگاه پرجمعیت برگزار شود. ما در ورزشگاه خالی از جمعیت راحت‌تر بازی می‌کنیم.
source

source

source

source

source

source

source

source

source

توسط