آمارهای رسمی نشان می‌دهد که علیرغم افزایش واردات کالاهای اولیه، واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول پارسال، ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی تامین شده و از ذخایر ارزی آزاد شده در حساب بانک های قطر نیز هنوز استفاده نشده است.

source

source

توسط